burclaringezegenler
Zodyak kuşağında bulunan her burç bir evi gösterir. Buna bağlı olarak her burcu etkileyen yönetici bir gezegeni vardır. Burçları yöneten gezegenleri ve etkilerini ele alacak olursak.5

KOÇ BURCU (21 Mart 20 Nisan)
Koç burcu Zodyak’ta birinci evde bulunur. Yönetici gezegeni Mars’tır. Karakter özelliklerimizi, dış çevre ile olan ilişkilerimizi etkiler. Birinci evi etkileyen diğer bir gezegen de Plüton’dur.
BOĞA BURCU : (21 Nisan 20 Mayıs)
Boğa burcu Zodyak’ta ikinci evde bulunur. Yönetici gezegeni Venüs’tür. İş hayatı ve maddi konularda bizi etkiler. İkinci evin yönetici gezegenleri Venüs ve Ay’dır.
İKİZLER BURCU : (21 Mayıs 20  Haziran)
İkizler burcu Zodyak’ta üçüncü evde bulunur. Yönetici gezegeni Merkür’dür. Ailemizle; özellikle kardeşlerimizle olan iletişimimiz yanında, çevremizle olan ilişkilerimizi de etkiler.
YENGEÇ BURCU : (21 Haziran 22 Temmuz)
Yengeç burcu Zodyak’ta dördüncü evde bulunur. Yönetici gezegeni Ay’dır. Ev hayatımızı, ailemizle olan ilişkilerimizi, maddi olanaklarımızı, Yönetici gezegeni Ay olmasına rağmen Jüpiter ve Neptün de önemli ölçüde etkilidir.
ASLAN BURCU : (23 Temmuz 23 Ağustos)
Aslan burcu Zodyak’ta beşinci evde bulunur. Yönetici gezegeni Güneş’tir. Aşklarımızı, tutkularımızı, sosyal hayatımızı, yaratıcı yönümüzü etkiler. Kısacası dinamizm gücümüzle hayatımızda uygulayacağımız tüm eylemlerin idare edildiği yerdir.
BAŞAK BURCU : (24 Ağustos 23 Eylül)
Başak burcu Zodyak’ta altıncı evde bulunur. Yönetici gezegeni Merkür’dür. Beynimizi kullanma becerimizi, fiziksel ve ruh sağlığımızı etkiler.
TERAZİ BURCU : (24 Eylül 23 Ekim)
Terazi burcu Zodyak’ta yedinci evde bulunur. Yönetici gezegeni Venüs’tür. Toplumsal ilişkilerimizi, seçeceğimiz eş ve evlilik durumumuzu etkiler. Yedinci evin yönetici gezegeni Venüs olduğu gibi önemli ölçüde etkileyen bir başka gezegen de Satürn’dür.
AKREP BURCU : (24 Ekim 22 Kasım)
Akrep burcu Zodyak’ın sekizinci evinde bulunur. Yönetici gezegenleri Mars ve Plüton’dur. Maddi kazançlarımıza yön verdiği gibi ölüm, miras konularında da etkilidir.
YAY BURCU : (23Kasım 21 Aralık)
Yay burcu Zodyak’ta dokuzuncu evde bulunur. Yönetici gezegeni Jüpiter’dir. Ruhsal yapımızı, hayallerimizi, kendimizi çevremize kanıtlamamız için uygulayacağımız davranış şekillerini etkiler.
OĞLAK BURCU : (22 Aralık 20 Ocak)
Oğlak burcu Zodyak’ın onuncu evinde bulunur. Yönetici gezegeni Satürn’dür. İş ve sosyal hayatımızda oluşan iniş ve çıkışları etkiler. Kısacası profesyonel kariyerimizi ve mesleki itibarımızı, sorumluluklarımızı yönetir.
KOVA BURCU : (21 Ocak 18 Şubat)
Kova burcu Zodyak’ın on birinci evinde bulunur. Yönetici gezegeni Uranüs’tür.  Zihinsel özgürlüğümüzü önemli ölçüde etkiler Ayrıca çevremizle olan ilişkilerimizi, toplumsal değerlerimizi etkiler. Bu evde yönetici gezegen Uranüs-Satürn olsa da hakim gezegen Merkür’dür. Toplum içinde konuşma ve düşünme yeteneğimizi Merkür belirler.
BALIK BURCU : (19 Şubat 20 Mart)
Balık burcu Zodyak’ın on ikinci evinde bulunur. Yönetici gezegeni Neptün ve Jüpiter’dir. Bilinçaltımız ruhsal sağlığımız ve şans durumumuzu, hastalıklarımızı, zihinsel gücümüzü etkilet ve kişinin ruhsal sağlığını belirler.